Alfie รีวิวของเล่น Chi-mo

คลิปแรกของแอลฟี่ที่อยากจะมาประกอบของเล่นให้ชมครับ เสาร์หน้าอยากเห็นแอลฟี่มาทำอะไรให้ดูกดติดตามได้ครับ และหากอยากให้แอลฟี่ทำอะไรให้ดูคอมเมนท์มาได้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *